หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
เริ่มนับ วันที่ 27 ก.ค. 2558
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562   1 เม.ย. 2562 25
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสภาตำบลวัดตะกู (อาคารที่ 1,อาคารที่ 2) หมู่ที่ 7 ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.อยุธยา   29 มี.ค. 2562 29
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังโดยถมดินยกระดับ หมู่ที่ 5 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.อยุูธยา   8 มี.ค. 2562 40
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการจ้างขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์และกำจัดวัชพืช(ช่วงที่ 1,2,3) หมู่ที่ 3 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา   4 มี.ค. 2562 44
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562   1 มี.ค. 2562 23
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562   1 ก.พ. 2562 71
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.อยุธยา   22 ม.ค. 2562 95
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการถมดินยกระดับ(ตีนตะขาบ) ม.2 ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.อยุธยา    22 ม.ค. 2562 83
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังโดยถมดินขยายไหล่ทาง ม.4 ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.อยุธยา   22 ม.ค. 2562 101
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศโครงการจ้างถมดินยกระดับ(ตีนตะขาบ) ม.2 ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.อยุธยา   22 ม.ค. 2562 108
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังโดยถมดินยกระดับ หมู่ที่ 7 ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.อยุธยา   22 ม.ค. 2562 88
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังโดยถมดินยกระดับ(ช่วง 1,2) ม.6 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.อยุธยา   22 ม.ค. 2562 78
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้านท่อ PVC.(ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2 ต.บางหลวง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา   18 ม.ค. 2562 64
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561   2 ม.ค. 2562 71
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561   3 ธ.ค. 2561 53
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ม.3 ต.ทางช้าง อ.บางบาล จ.อยุธยา   5 พ.ย. 2561 80
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนดินลูกรัง ม.1 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.อยุธยา   5 พ.ย. 2561 64
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ม.3 ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.อยุธยา   5 พ.ย. 2561 44
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12