เริ่มนับ วันที่ 27 ก.ค. 2558
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังโดยถมดินยกระดับ หมู่ที่ 5 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.อยุูธยา   8 มี.ค. 2562 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการจ้างขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์และกำจัดวัชพืช(ช่วงที่ 1,2,3) หมู่ที่ 3 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา   4 มี.ค. 2562 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562   1 ก.พ. 2562 36
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.อยุธยา   22 ม.ค. 2562 46
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการถมดินยกระดับ(ตีนตะขาบ) ม.2 ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.อยุธยา    22 ม.ค. 2562 43
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังโดยถมดินขยายไหล่ทาง ม.4 ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.อยุธยา   22 ม.ค. 2562 50
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศโครงการจ้างถมดินยกระดับ(ตีนตะขาบ) ม.2 ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.อยุธยา   22 ม.ค. 2562 56
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังโดยถมดินยกระดับ หมู่ที่ 7 ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.อยุธยา   22 ม.ค. 2562 47
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังโดยถมดินยกระดับ(ช่วง 1,2) ม.6 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.อยุธยา   22 ม.ค. 2562 43
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้านท่อ PVC.(ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2 ต.บางหลวง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา   18 ม.ค. 2562 32
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561   2 ม.ค. 2562 36
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561   3 ธ.ค. 2561 37
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ม.3 ต.ทางช้าง อ.บางบาล จ.อยุธยา   5 พ.ย. 2561 57
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนดินลูกรัง ม.1 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.อยุธยา   5 พ.ย. 2561 52
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ม.3 ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.อยุธยา   5 พ.ย. 2561 36
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 ต.ทางช้าง อ.บางบาล จ.อยุธยา   5 พ.ย. 2561 38
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ต.ทางช้าง อ.บางบาล จ.อยุธยา   5 พ.ย. 2561 31
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.อยุธยา   2 พ.ย. 2561 37
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11