เริ่มนับ วันที่ 27 ก.ค. 2558
   
 
 


วัดบางปลาหมอ (หลวงปู่สุ่น)
     จำนวนภาพ : 14  รูป
     จำนวนผู้เข้าชม : 63  ท่าน
 


วัดโรงนา
     จำนวนภาพ : 6  รูป
     จำนวนผู้เข้าชม : 74  ท่าน
 


วัดน้ำเต้า (หลวงปู่สังข์)
     จำนวนภาพ : 7  รูป
     จำนวนผู้เข้าชม : 50  ท่าน
 


วัดบ้านแดง
     จำนวนภาพ : 3  รูป
     จำนวนผู้เข้าชม : 30  ท่าน
 


วัดอินทาราม
     จำนวนภาพ : 3  รูป
     จำนวนผู้เข้าชม : 29  ท่าน
 
  (1)     2